BİLİMSEL PROGRAM 2019-05-22T06:30:34+00:00

BİLİMSEL PROGRAM

23. Mayıs.2019 Perşembe
10:30-13:00 Kayıt
13:00-13:30 Açılış ve Saygı Duruşu
Dokuz Eylül Üniversitesinde Onkolojinin Yapılanması ve Geçmişten Günümüze
Radyasyon Onkolojisi AD Başkanı Prof.Dr. İlknur Görken’in Konuşması 
Multidisipliner Tümör Grupları Tarihçesi
Prof. Dr. Münir Kınay
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Celiloğlu ‘nun Konuşması
13:30 – 15:30 Nöro-Onkoloji Toplantı (DENO Grubu)
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Serhat Erbayraktar-  Prof. Dr. Fadime Akman
MSS tümörleri tedavi yaklaşımlarında tarihçe 
Prof. Dr. Serhat Erbayraktar
Glial tümörlerin Tanı ve takibinde güncel görüntüleme  
Doç. Dr. Nuri Karabay
SSS tümörlerinin patolojisinde güncel gelişmeler 
Prof. Dr. Erdener Özer
Glial tümörlerin tedavisinde güncel yaklaşımlar

 • Cerrahi gözüyle

    Doç.Dr. Orhan Kalemci

 • Radyasyon Onkolojisi gözüyle 

Prof. Dr. Fadime Akman

 • Medikal Onkoloji gözüyle 

Doç. Dr. Olçun Ümit Ünal
Beyin Tümörlü Hastalarda Medikal Diyet tedavi Yaklaşımı
Dr. Rüksan Çehreli

15:30 – 15:45 Kahve Molası
15:45 – 17:45 Kemik – Yumuşak Doku Tümörleri (DEKYDK Grubu)
Oturum Başkanları H. Havıtçıoğlu- F. Akman
Kas-İskelet Sistemi Tümörleri tanı yaklaşımına görüntülemenin güncel getirileri  
Prof. Dr. Ali Balcı
Kas-İskelet Sistemi Tümörleri tanı yaklaşımında Nükleer Tıp görüntülemenin güncel getirileri  
Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya
Yumuşak Doku Tümörlerinde Patolojide güncel sınıflamalar
Prof. Dr. Burçin Tuna
Yumuşak Doku Tümörlerinde güncel tedavi yaklaşımları

 • Cerrahi gözüyle 

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu

 • Radyasyon Onkolojisi gözüyle 

Öğr. Gör. Uzm. Dr.Oğuz  Çetinayak

 • Medikal Onkoloji gözüyle 

Doç. Dr. Tuğba Yavuzşen

18:00 – 18:30 Akılcı ilaç Kullanımı 
Öğr. Gör. Uzm. Dr.İlhami ER
24.Mayıs.2019  Cuma
09:00 – 11:00 Üst GIS Tümörleri  (DEÜGİS Grubu)
Oturum Başkanları S.Bora – İ.Öztop 
Üst GİS Tümörlerinde Radyolojinin Yeri
Prof. Dr. Funda Obuz
Üst GİS Tümörlerinde Tanısal Yaklaşımda Yenilikler
Prof. Dr. Ender Ellidokuz
Üst GİS Tümörlerinde Patolojik Değerlendirmenin Önemi
Doç. Dr. Mehtat Ünlü
Lokal İleri Mide Kanseri tedavisinde neoadjuvan yaklaşımlar

 • Cerrahi gözüyle 

Prof. Dr. Koray Atilla

 • Medikal Onkoloji gözüyle 

Dr. Sinan Ünal

 • Radyasyon Onkolojisi gözüyle 

Doç. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş
Üst GIS Tümörlü Hastalarda Medikal Diyet tedavi yaklaşımı 
Dr. Rüksan Çehreli

11:00 – 11:15 Kahve Molası
11:15 – 13:15 Hepatobilier Sistem Tümörleri (DEHBK Grubu)
Oturum Başkanları Prof.Dr.İbrahim Astarcıoğlu – Prof.Dr.İlknur Bilkay Görken
Kolorektal Kanser Karaciğer Metastazlarında ve Pankreas Adenokanserlerinde  Radyolojinin Yeri
Doç.Dr.Canan Altay
Kolorektal Kanser Karaciğer Metastazlarında Güncel Yaklaşım ve ALPPS ile Karaciğer Transplantasyonunun yeri
Prof.Dr.İbrahim Astarcıoğlu / Öğr. Gör. Uzm.Dr.Tufan Egeli
Pankreas Adenokanserlerinde Güncel Cerrahi Yaklaşım: Operabilite / Rezekabilite 
Prof.Dr.Tarkan Ünek
Kolorektal Kanser Karaciğer Metastazlarında ve Pankreas Adenokanserlerinde Patolojik Değerlendirmenin Önemi
Prof. Dr. Özgül Sağol
 Kolorektal Kanser Karaciğer Metastazlarında ve Pankreas Adenokanserlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları 
       Medikal Onkoloji gözüyle 
Doç. Dr.Tuğba Ünek
Nükleer Tıp gözüyle
Prof.Dr.Erkan Derebek
       Radyasyon Onkolojisi gözüyle 
Öğr. Gör. Uzm.Dr. Cenk Umay
13:15 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 14:30 Prostat Kanserinde Androjen Deprivasyonu ve Kastrasyona Dirençli Hastaya Yaklaşım
Dr Ozan Cem Erdoğan ( Astellas İlaç, Kıdemli Medikal Müdür )
14:30 – 16:30 Ürogenital Sistem Tümörleri (DEUOK Grubu)
Oturum Başkanları : Prof.Dr.Adil Esen
Prostat Tümörlerinde Radyolojinin Yeri
Prof. Dr. Mustafa Seçil
Prostat Tümörlerinde Nükleer Tıp’ın Yeri
Prof. Dr. Recep Bekiş
Prostat Tümörlerinde Tanısal Yaklaşım
Prof. Dr. Güven Aslan
Prostat Tümörleri Patoloji Raporunda Patalog Klinsiyene Nasıl Yön Gösterir? 
Prof. Dr. Burçin Tuna
Lokal İleri Evre Prostat Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

 • Ürolog gözüyle

Prof. Dr. Uğur Mungan

 • Radyasyon Onkolojisi gözüyle

Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken

 • Medikal Onkoloji gözüyle

Prof. Dr. Aziz Karaoğlu

16:30 – 17:00 Kapanış